Máy tiện CNC – Giới thiệu nội dung [quan trọng]

Trong chuỗi bài thực hành này TCK sẽ thực hành trên máy tiện CNC   hệ FANUC SEIKI và máy tiện Okuma LB15

Nội dung chính:

  1. Bài 1: Hướng dẫn vận hành và thao tác phím, công tắc điều khiển trên máy tiện CNC
  2. Bài 2 : Thao tác từng câu lệnh MDI
  3. Bài 3: Thao tác để hiểu hệ tọa độ tuyệt đối và hệ tọa độ tương đối.
  4. Bài 4: Thao tác để hiểu về chuẩn tọa độ máy, xét chuẩn tọa độ phôi theo G54 đến G59  với máy tiện hệ Fanuc và xét dao với máy tiện OKUMA
  5. Bài 5: Viết một chương trình trên máy tiện CNC
  6. Bài 6: Tạo và gọi chương trình con
  7. Bài 7: Lệnh chu trình trên máy tiện CNC
  8. Bài 8: Tạo một chương trình NC trên máy tính và đổ chương trình vào máy phay CNC.
  9. Bài 9: Chế độ cắt  [quan trọng]
  10. Bài 10: Lỗi thường gặp trong quá trình làm việc với máy tiện CNC

Nội dung trên có thể sẽ được bổ sung và cập nhập thêm theo góp ý và mong muốn của các bạn. Đừng ngại đặt những câu hỏi  với TCK qua comment bên dưới bài viết. Thank for your reading and watching!

1 thought on “Máy tiện CNC – Giới thiệu nội dung [quan trọng]”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.