Lập trình CNC – Người mới cần học và nên học những gì?

Trước tiên để có thể lập trình tốt ngoài việc biết cách sử dụng phần mềm lập trình thì bạn cũng cần bổ sung những kiến thức sau:

  1. Chế độ cắt: Trong gia công CNC thì chế độ cắt rất quan trọng nó quyết định đến việc gia công nhanh hay chậm, dụng cụ cắt nhanh hỏng hay lâu hỏng. Chế độ cắt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ cứng vững của máy, của đồ gá, vật liệu cần gia công, dụng cụ gia công  (dao, mũi dao) được chế tạo từ vật liệu gì (thép gió, hợp kim, gốm…).
  2. Đồ gá: Đồ gá quyết định đến quy trình gia công, bạn có thể phải giới hạn vùng gia công để tránh va vào đồ gá.
  3. G-Code: G-code đây là lá phổi, trái tim của máy CNC nó cũng như cơm, phở mà ta ăn hàng ngày, có nó máy mới chạy được tốt nhất.

Kiến thức là vô tận, không ai có thể biết hết được mọi thứ. Nhưng chúng ta có thể quyết định mỗi ngày sẽ biết thêm được những điều gì.

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.