Chu trình tiện dọc trục X (tiện mặt đầu) G94 trên máy tiện Hatachi Seiki có thể bạn chưa biết.

Khi lập trình tiện CNC nếu bạn muốn tiện vạt bỏ mặt đầu đi nhiều lớp thì chu trình tiện CNC G94 khá hữu dụng, cách viết cũng dễ dàng, tuy nhiên nếu vạt đi quá nhiều hoặc có nhiều bậc thì nên chọn chu trình tiện mặt đầu G72.

Cấu trúc lệnh của chu trình tiện mặt đầu G94 là:
     G94X(U)..Z(W)…R…F
     Z1
    Z2
     …
    Zn

Trong đó X là điểm cuối cần tiện, Z là lượng cắt mỗi lớp theo trục X, giá trị Z mỗi lớp có thể khác hoặc giống nhau. Bạn theo dõi video để hiểu rõ hơn nhé!

Thanks for watching video!

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.