Tác dụng của những chức năng phụ trợ trên máy CNC

Thông thường trên máy CNC ngoài những chức năng chính trong mode select như Handle, Jog, MDI, REF, Rapid, Program, Edit, Tape…giúp điều khiển máy CNC thì còn có những chức năng phụ trợ giúp quá trình vận hành, điều khiển máy CNC một cách chính xác hơn. Thông thường những chức năng này chỉ …

Read more

Máy phay CNC – Giới thiệu nội dung [quan trọng] – số bài học 10+

Trong chuỗi bài thực hành này TCK sẽ thực hành trên máy phay CNC 3 trục hệ FANUC 6M – hãng ENSHU và SEIKI Nội dung chính: Bài 1: Hướng dẫn vận hành và thao tác phím, công tắc điều khiển, thao tác thay dao bằng tay. Bài 2 : Thao tác từng câu lệnh …

Read more