Máy phay CNC – Giới thiệu nội dung [quan trọng] – số bài học 10+

Trong chuỗi bài thực hành này TCK sẽ thực hành trên máy phay CNC 3 trục hệ FANUC 6M – hãng ENSHU và SEIKI

Nội dung chính:

  1. Bài 1: Hướng dẫn vận hành và thao tác phím, công tắc điều khiển, thao tác thay dao bằng tay.
  2. Bài 2 : Thao tác từng câu lệnh MDI
  3. Bài 3: Thao tác để hiểu hệ tọa độ tuyệt đối và hệ tọa độ tương đối.
  4. Bài 4: Thao tác để hiểu về chuẩn tọa độ máy, xét chuẩn tọa độ phôi theo G54 đến G59 và hệ tọa độ tự định nghĩa G92
  5. Bài 5: Viết một chương trình trên máy CNC
  6. Bài 6: Tạo và gọi chương trình con
  7. Bài 7: Lệnh chu trình khoan và taro ren
  8. Bài 8: Tạo một chương trình NC trên máy tính và đổ chương trình vào máy phay CNC.
  9. Bài 9: Chế độ cắt và đồ gá. [quan trọng]
  10. Bài 10: Lỗi thường gặp trong quá trình làm việc với máy CNC

Nội dung trên có thể sẽ được bổ sung và cập nhập thêm theo góp ý và mong muốn của các bạn. Đừng ngại đặt những câu hỏi  với TCK qua comment bên dưới bài viết. Thank for your reading and watching!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.