Tác dụng của những chức năng phụ trợ trên máy CNC

Thông thường trên máy CNC ngoài những chức năng chính trong mode select như Handle, Jog, MDI, REF, Rapid, Program, Edit, Tape…giúp điều khiển máy CNC thì còn có những chức năng phụ trợ giúp quá trình vận hành, điều khiển máy CNC một cách chính xác hơn. Thông thường những chức năng này chỉ …

Read more

Đây là cách tiện ren nhiều đầu mối trên máy tiện CNC có thể bạn chưa biết.

tiện ren nhiều đầu mối

Chắc bạn đã biết ren nhiều đầu mối thường dùng trong các mối ghép tháo lắp nhanh nhưng vẫn yêu cầu bước ren nhỏ, điều này tưởng như mâu thuẫn nhưng thực ra không phải vậy bởi với ren nhiều đầu mối thì bước xoắn sẽ quyết định ren có tháo lắp nhanh hay không, …

Read more

Chu trình tiện dọc trục X (tiện mặt đầu) G94 trên máy tiện Hatachi Seiki có thể bạn chưa biết.

Khi lập trình tiện CNC nếu bạn muốn tiện vạt bỏ mặt đầu đi nhiều lớp thì chu trình tiện CNC G94 khá hữu dụng, cách viết cũng dễ dàng, tuy nhiên nếu vạt đi quá nhiều hoặc có nhiều bậc thì nên chọn chu trình tiện mặt đầu G72. Cấu trúc lệnh của chu …

Read more