Đây là cách tiện ren nhiều đầu mối trên máy tiện CNC có thể bạn chưa biết.

Chắc bạn đã biết ren nhiều đầu mối thường dùng trong các mối ghép tháo lắp nhanh nhưng vẫn yêu cầu bước ren nhỏ, điều này tưởng như mâu thuẫn nhưng thực ra không phải vậy bởi với ren nhiều đầu mối thì bước xoắn sẽ quyết định ren có tháo lắp nhanh hay không, bước xoắn càng lớn thì số đầu mối ren càng phải nhiều để đảm bảo bước nhỏ nhưng tháo lắp nhanh.

Dựa vào số đầu mối ren và bước xoắn ta tính được bước ren hoặc nếu có yêu cầu bước ren và số đầu mối trước ta tính được bước xoắn.

Ví dụ:  Yêu cầu tiện ren M18x1,5mm có 2 đầu mối.

Ở đây bước ren bằng 1.5mm và có 2 đầu mối nên bước xoắn bằng 2×1.5=3mm. Trên máy tiện CNC ta sử dụng 2 chu trình tiện ren bằng bước xoắn 3mm nhưng điểm khởi đầu chu trình thứ 2 bằng điểm khởi đầu chu trình thứ nhất cộng với bước ren, cụ thể chu trình viết trên máy tiện CNC Okuma như sau:

…..

G0 X20. Z2.

G71 X16.4 Z-30. H1.5 D0.3 U0.03 F3. M33 M73

G0 X20. Z3.5

G71 X16.4 Z-30. H1.5 D0.3 U0.03 F3. M33 M73

…..

Nếu bước xoắn bằng 6mm thì số đầu mối là 4 khi đó ta thêm 2 chu trình tiện ren nữa như sau:

…..

G0 X20. Z2.

G71 X16.4 Z-30. H1.5 D0.3 U0.03 F3. M33 M73

G0 X20. Z3.5

G71 X16.4 Z-30. H1.5 D0.3 U0.03 F3. M33 M73

G0 X20. Z5.

G71 X16.4 Z-30. H1.5 D0.3 U0.03 F3. M33 M73

G0 X20. Z6.5

G71 X16.4 Z-30. H1.5 D0.3 U0.03 F3. M33 M73

…..

Bạn xem video để hiểu rõ hơn nhé.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.