Xu hướng công nghệ ngày nay

2018 – Hiện tại  thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiểu nôm na là thế giới mà mọi thứ (chủ yếu là máy móc) đều có thể kết nối với nhau dù cách xa nhau hàng ngàn km. Nền tảng của sự kết nối chính là sự phát triển mạnh …

Read more

Hello world! xin chào cả thế giới.

Xin chào và chúc cả thế giới một ngày tốt lành! Đây là bài viết đầu tiên trong hệ thống chia sẻ các bài viết liên quan tới nghành cơ khí chế tạo. Để không mất thời gian của mọi người TCK xin liệt kê ngắn gọn những mảng kiến thức, kinh nghiệm sẽ được …

Read more