Chu trình tiện dọc trục X (tiện mặt đầu) G94 trên máy tiện Hatachi Seiki có thể bạn chưa biết.

Khi lập trình tiện CNC nếu bạn muốn tiện vạt bỏ mặt đầu đi nhiều lớp thì chu trình tiện CNC G94 khá hữu dụng, cách viết cũng dễ dàng, tuy nhiên nếu vạt đi quá nhiều hoặc có nhiều bậc thì nên chọn chu trình tiện mặt đầu G72. Cấu trúc lệnh của chu …

Read more